Team Building 2015 – Giới Thiệu Sản Phẩm Venus

CEO Aimica – Mr Phung Dong Hung trao đổi về ngày team building và giới thiệu sản phẩm mới

Team building có sự tham gia của các lãnh đạo nước ngoài và toàn thể nhân viên Aimica

Ra mắt sản phẩm mới Aimica Venus Team building 2015 thành công tốt đẹp

Rate this item
(0 votes)
2606