Product Details

S-mobile W1 S-mobile W1 S-mobile W1 S-mobile W1 S-mobile W1 S-mobile W1 S-mobile W1 S-mobile W1 S-mobile W1 S-mobile W1

Camera

0.08MP

CPU

MTK 6261

RAM

32MB

Bộ nhớ

32MB

Màn hình

1.44" QVGA 128*128

Mạng

Bluetooth, GPRS

Cảm biến

Flash light

Đa phương tiện

MP3
Pedometer
Alarm clock
Browser
Sleeping monirtor sedentary remind

Môi trường hoạt động

Pin: 300mAh

S-Mobile W1

690.000 VNĐ