Công ty TNHH Aimica Việt Nam thông báo đến Quý khách hàng trên toàn quốc nội dung đăng ký kích hoạt bảo hành cho các sản phẩm của công ty chúng tôi như sau :

1. Đối với các sản phẩm điện thoại cơ bản – Feature phone


Hình thức đăng ký bảo hành: tin nhắn SMS.
Cú pháp đăng ký bảo hành:
              Soạn tin nhắn: BHA_số imei_model -> Gửi đến 6294 (TRONG ĐÓ "_" LÀ DẤU CÁCH)
              (Ví dụ: BHA 354752609909843 B2 -> Gửi đến 6294)
Cú pháp tra cứu thời gian bảo hành:
              Soạn tin nhắn: KTBH_số imei_model -> Gửi đến 6294 (TRONG ĐÓ "_" LÀ DẤU CÁCH)
              (Ví dụ: KTBH 354752609909843 B2 -> Gửi đến 6294)

2. Đối với các sản phẩm điện thoại thông minh – Smart phone


Các sản phẩm ra mắt trước ngày 01 tháng 05 năm 2016 :
Hình thức đăng ký bảo hành: tin nhắn SMS.
Cú pháp đăng ký bảo hành:
              Soạn tin nhắn: BHA_số imei_model -> Gửi đến 6294 (TRONG ĐÓ "_" LÀ DẤU CÁCH)
              (Ví dụ: BHA 354752609909843 B2 -> Gửi đến 6294)
Cú pháp tra cứu thời gian bảo hành:
              Soạn tin nhắn: KTBH_số imei_model -> Gửi đến 6294 (TRONG ĐÓ "_" LÀ DẤU CÁCH)
              (Ví dụ: KTBH 354752609909843 B2 -> Gửi đến 6294)
Các sản phẩm ra mắt sau ngày 01 tháng 05 năm 2016 :
Trên điện thoại được tích hợp ứng dụng kích hoạt bảo hành. Khi khách hàng lắp sim vào sử dụng và tích lũy được thời gian gọi thoại 05 phút hoặc thời gian truy cập internet 5 giờ, trên điện thoại sẽ hiển thị thông báo kích hoạt bảo hành cho sản phẩm, khách hàng chọn “ Yes” để hoàn tất việc đăng ký kích hoạt bảo hành cho sản phẩm.
Nếu khách hàng chọn nhầm từ chối và muốn đăng ký lại thì thực hiện theo hình thức nhắn tin đăng ký của các sản phẩm Feature phone.


Lưu ý:
BHA: Cú pháp nhắn tin đăng ký bảo hành.
KTBH: cú pháp tra cứu thời hạn bảo hành.
Số imei: 15 số trên thân máy hoặc 15 số nằm trên hộp chỗ mã vạch sản phẩm.
Model: tên sản phẩm.

 

Rate this item
(0 votes)
3296